Aktuálne dianie

Dar úplných odpustkov je možné získať okrem iného vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve ktoréhokoľvek chrámu vybraného pre Jubilejný rok. 
Úplné odpustky Jubilejného roku Sedembolestnej Panny Márie bude možné získať na základe upresnenia KBS počas týchto sviatočných dní Panny Márie.
Pastiersky list biskupov Slovenska o Roku Sedembolestnej Panny Márie
Základné informácie o prebiehajúcom Roku Sedembolestnej Panny Márie