Aktuálne dianie

Kňaz Ivan Špánik reaguje na otázku čitateľky Katolíckych novín
 
Kázeň kardinála Scitovského prednesená počas korunovania šaštínskeho súsošia v roku 1864
Mons. ThDr. Marián Chovanec o mariánskej úcte
Dar úplných odpustkov je možné získať okrem iného vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve ktoréhokoľvek chrámu vybraného pre Jubilejný rok.